O nas

Gmina Siechnice to gmina mądrze zarządzana dziś, dzięki czemu stwarza ogromny potencjał przyszłym pokoleniom. Dzięki dobremu zarządzaniu gmina ciągle pozyskuje nowych, atrakcyjnych inwestorów stając się tym samym liderem w regionie i przykładem dla innych gmin w Polsce. Siechnice są otwarte na nowe inwestycje, a także na wykorzystanie nowoczesnych technologii związanych z ekologią, dzięki czemu są odpowiednim miejscem do osiągnięcia sukcesu w różnorodnych dziedzinach. Mądre zarządzanie dziś, to także dobra współpraca urzędników z przedsiębiorcami, perspektywiczne podejście jednych i drugich do obszaru funkcjonowania, a także dialogi i wymiana doświadczeń pomiędzy stronami. Przykładem takiego wspólnego myślenia jest powołanie Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej, która będzie odzwierciedlała wymienione wyżej przykłady współpracy w Gminie.

 

MISJAPodstawową misją Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej jest świadczenie najwyższej jakości usług, z zakresu zarządzania obiektami i infrastrukturą znajdującymi się na terenie gminy Siechnice, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, odpowiedzialnych za ekologiczne funkcjonowanie danego obiektu, a także zaspokajanie potrzeb wszystkich mieszkańców w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności. SISK Sp. z o. o. odpowiedzialny jest także za tworzenie warunków do coraz większej aktywności gospodarczej i intelektualnej opartej o dużą świadomość ekologiczną, poprzez generowanie i wdrażanie najwyższej jakości usług we wszystkich obszarach działalności Gminy Siechnice.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom systemowym oraz nowoczesnemu zarządzaniu, wszyscy mieszkańcy mogą liczyć na usługi w pełni zaspokajające ich wymagania jakościowe. Skuteczne zarządzanie i przyjęte zasady ciągłego rozwoju i doskonalenia organizacji gwarantują realizację najtrudniejszych przedsięwzięć i spełnienie ich wysokich jakościowych standardów.

WIZJADobrze zorganizowana spółka o efektywnej strukturze, zarządzana w nowoczesny sposób, z wykwalifikowanym personelem oraz profesjonalną, samodzielną, odpowiedzialną i dobrze wyszkoloną kadrą kierowniczą to wymagania, jakie stawia przed sobą Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna. SISK to także nowoczesna spółka posiadająca obiekty świadczące usługi na poziomie europejskim z zachowaniem wysokiej jakości i profesjonalizmu. Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunlana Sp. z o.o. jest spółką, której zadaniem jest zarządzanie obiektami należącymi do Gminy Siechnice m.in. Ratuszem oraz dbanie o prawidłowe ich funkcjonowanie. Spółka także docelowo zarządzać będzie oświetleniem drogowym, infrastrukturą komunikacji z mieszkańcami i nowo powstałymi obiektami, które będą miały służyć mieszkańcom. Wszystkie obiekty docelowo, mają wykorzystywać nowoczesne technologie odpowiedzialne za ekologiczne funkcjonowanie. Zadaniem SISK jest także optymalizowanie kosztów ich obsługi, dzięki zastosowaniu ekologicznych rozwiązań dla infrastruktury komunalnej. Spółka chce także kreować wizerunek Gminy Siechnice, jako miejsca przyjaznego dla wszystkich mieszkańców i dbającego o ekologie. Świadomość jest najlepszym obrońcą wartości ekologicznych i kulturowych przed ich degradacją, dlatego pobudzenie wrażliwości społecznej i edukacja w tym względzie to naczelne zadanie SISK wspomaganego przez organizacje pozarządowe. Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna jest częścią Gminy Siechnice, działa w imieniu własnym na rzecz wszystkich mieszkańców, dlatego dbanie o dobry wizerunek Gminy Siechnice, tworzenie planów inwestycyjnych z nastawieniem na nowe technologie dbające o środowisko, a także budowanie prawidłowych relacji z mieszkańcami Gminy Siechnice, to podstawa powołania i funkcjonowania Spółki.

„Mądrze zarządzając dzisiaj, tworzymy lepsze jutro”


Motto SISK odnosi się do wszystkich sfer aktywności Spółki i towarzyszy jej nie tylko przy zarządzaniu obiektami czy realizacji nowych inwestycji, ale także w budowaniu solidnych i przejrzystych relacji z mieszkańcami i jednostkami gminnymi.

Misja i wizja firmy – rozpoznawalna i czytelna dla wszystkich, pozwala na osiąganie zamierzonych celów na wszystkich poziomach jej aktywności i umożliwia realizację przyjętej strategii rozwoju. Motto jest również odzwierciedleniem funkcjonowania Gminy Siechnice.

CELE:

  • świadczenie usług najwyższej jakości,
  • ciągły rozwój i doskonalenie organizacji,
  • wyjście naprzeciw wymaganiom mieszkańców,
  • identyfikowanie potrzeb i oczekiwań wszystkich mieszkańców,
  • budowa nowej marki Gminy Siechnice opartej o ekologię i nowoczesną infrastrukurę,
  • promocja i budowa pozytywnego wizerunku Gminy
  • aktywizacja inwestorów (MŚP) i organizacji NGO w sferze nowych technologii oraz partycypacji społecznej,
  • budowanie świadomości ekologicznej,
  • budowanie tożsamość mieszkańców wsi i małego miasta w oparciu o dziedzictwo kulturowe, poszanowanie tradycji lokalnej i o świadomość ekologiczną